Tjodheim

Tjodheim
The story of this house says that it was built in 1917 and it was an apple and plum orchard. Records show payment of property tax til 1923. I have tried to find information in between but have not been successful. In 1971 this couple bought the house, which was, by then, divided into 2 apartments, one above and one below with a shared bathroom. By 1979, the couple sold it to a widower with 6 kids, who then turned it into a single unit house again.

Sunday, November 28, 2010

It's advancing!

OK, så jeg har gitt opp på mitt første proskjekt idee av sliping ned planker fordi noen steder av gulvet var plaget med borrebiller(?) Woodworm. Mange plankene var helt ødelagt. Den opprinnelige fylling var en slags aske med steiner og biter av karbon og masse, mansse jord (kanskje?). Rotete, veldi rotete!

Ok, so I have given up on my initial project of sanding down the woodboards because it happens to be that the house is plagued with woodworm residue and several parts were absolutely destroyed. The initial filling was some sort of ash with stones and pieces of carbon and lots and lots of soil perhaps. Messy!

Når jeg prøvde å fjerne dette noen av de råtne styrene gikk helt gjennom og inn i kjelleren, og etterlot meg med et hull i stua som jeg kunne se ned på.
Det var ikke morsomt og det var ganske stressende.

When trying to remove this some of the rotten boards went all the way through and into the basement, leaving me with a hole in the living room to which I could look down into.
Not a funny sight and I can see that it was rather stressful to see the situation.


Ja, her hvor plankene er bort, kan du se helt ned til kjelleren! De plankene var helt tomt på insida.   This is one of the parts where the wood was completely rotten inside, apparently some sort of woodworm had eaten through the inside and evven though you could see the whole plank, inside it was completely empty! På dette stadiet, har all asken og stein er fjernet, den gamle teknikken er borte! og in med ull puter for isolasjon sammen med en 3mm plast som underlag og spon plater som overlag.
At this stage, all the ash and stone has been removed, the old technique is GONE! and in goes the woolly cushions for insulation along with the 3mm plastic and some plates to cover it up.

  Jeg har allerede valgt min Parkett gulv - og dette er en annen dilemma! (Som skal diskuteres senere). Anyways, virker det som jeg vil ha min etasje ved starten av neste uke!

   I have already chosen my parkett floors - and this is another dilemma! (to be discussed later). Anyways, it seems like I will have my floor by the start of next week!!!

Saturday, November 20, 2010

Og hva nå?

Jeg har tatt ut både av stinkende tepper, fysisk ut av huset og allerede nå kan man lukte forskjell. Jeg er så fornøyd! Men jeg har stått med dette klump av papp og lim og skitt og møkk. Jeg prøvde å leie ut et teppe fjerne maskin, men når jeg prøvde å starte den igjen hjemme det skjedde med brukket. Og hva nå? Jeg spurte butikksjefen. "Gjør det for hånd", svarte ham. Jeg forlot butikken med hodet ned. Dette er hva jeg står overfor:
I have taken out both of the stinky carpets, physically out of the house and already now can one smell a difference. I am so pleased! However, I have been left with this clump of cardboard and glue and dirt and filth. I tried to rent out a carpet removing machine but when I tried to start it back at home it happened to broken. And now what? I asked the store manager. "Do it by hand" he replied. I left the store with my head down. This is what I am facing:
men det er ikke bare dette, det er halvparten av rommet dekket i denne. Det som jeg ikke forstår er hvorfor, når jeg tok teppet ut fra den fremre delen av stuen, det fastet ikke seg til gulvet så ille som den andre sia? Dette er før og etter bildet:
but it is not only this, it is half of the room covered in this. What I don't understand is why, when I took out the carpet from the front part of the living room it did not stick to the floor as bad as the second part.  This is the before and after picture:
 

Den grå skygge på baksiden av rommet er der teppet virkelig fast i gulvet, og det som er igjen er det flere lag med papp. Jeg må fjerne den for hånd, men jeg vet ikke hvordan de kan gjøres uten å gå gjennom så mye vondt på ryggen.

The grey shade on the back of the room is where the carpet really stuck to the floor and what is left is the multiple layers of cardboard. I have to remove it by hand, but I don't know how to without having to break my back.

Her er et bilde tat fra den andre side:
this is a picture taken from the opposite side:Til slutt tenker jeg om grunner til at jeg gjør dette og ønsket om å fortsette kommer tilbake. Jeg gjør det for at litt av solskinn i livet mitt har et fint og sunt sted å bo i. Etter en slitsom ettermiddag fjerning tepper, jeg kommet hjem til dette: 

In the end I think about the reasons why I am doing this and the desire to continue comes back.  I am doing it for that little bit of sunshine in my life, so she can actually have a decent and healthy place to live in.  After an exhausting afternoon removing he carpets, I came home to this:

Wednesday, November 17, 2010

What have I gotten into?!

Jeg bestemte meg for å starte i dag. Hvis jeg ikke starter, vil det ikke bli gjort. Dette er hva stuen ser ut akkurat nå med den motbydelige teppet:

I decided to start today. If I don't start, it will not get done. This is what the living room looks like right now with the disgusting carpet:


Jeg bestemte meg for å ta en titt for å se monster jeg sto overfor ...
I decided to take a peek to see the monster I was facing...
 
Skummelt!! Noen slags gammelt linoleum og masse masse lim, men under det ligger kanskje noen planker av tre?
 
Scary! Some sort of old linoleum with loads of glue and perhaps under, a few planks of wood?
 
 
Jeg visste at dette ville ikke være en lett oppgave, så jeg var gruer starten. Men når du kommer i gang, du må gjøre det du må gjøre! Og etter tre lange timer med mye belastning på muskler jeg ikke viste eksisterte i mine armer og rygg, var jeg bare i stand til å fjerne halvparten av den ekle teppet. Og her er hva jeg fant under... en ganske stygt sennep farge på plankene! Men hva sjker nå? Jeg er ikke helt sikkert om hva er neste. Jeg vet at jeg må ta vekk lim og cartongen, men etter det? Må jeg slipe maling av? Eller er det nok hvis jeg vasker alt og tar bort skiten og det? 
 
I knew this would not be an easy task, so I was dreading the start. But once you get started, you gotta do what you gotta do! And after three long hours with lots of strain on muscles I did not know existed in my arms and back, I was only able to remove half of the nasty carpet... And this is what I found under the linoleum: a really ugly mustardy color on the wood planks. Now what? I am not sure about what to do after I have removed the carpet.  Well I know I have to remove the glue with that cardboard, but then, do I have to sand down the paint? Or will it do if I only wash it properly and remove all the dirt and dust?
 

 

Tuesday, November 16, 2010

Den skitne teppe

En permanent hytte til bakterier of Gud vet hva annet, teppet må bort! Det vil være en pokker for en jobb, men til slutt bør det være verdt det. Den forrige eieren var en røyker, og det er lukten av røyk i huset. Jeg håper at fjerning teppet vil bidra til å eliminere offensiven lukt. Men, føler jeg stresset fordi jeg ikke vet hva er under det teppet! Vil jeg klare å gjøre det som må gjøres? Jeg har tenkt på å male planker med hvite, men jeg har ikke helt funnet ut hvilken type maling som skal brukes til gulvet. Jeg trenger også å finne ut hva de skal gjøre med den kalde kommer nedenfra i kjelleren som teppet fungerte som et middel til isolasjon. Jeg vet det er sprøtt å starte denne typen arbeid på denne tiden av året, men hvis jeg ønsker å flytte inn til et anstendig sted, må den stanken fjernes.

A permanent lodge to bacteria and God knows what else, the carpet must go away!!! It will be one heck of a job, but in the end it should be worth it.  The previous owner was a smoker and there is a lingering smell of smoke in the house.  I am hoping that removing the carpet will help eliminate the offensive odor. However, I feel stressed out because I don't know what is under that carpet! Will I manage to do what needs to be done? I have thought about painting the planks with white, but I have not found out yet what type of paint to use for the floor.  I also need to figure out what to do with the cold coming from below in the basement as the carpet functioned as a means of insulation.  I know it is crazy to start this type of work at this time of the year, but if I want to move in to a decent place, the stench must be removed.
FØR/BEFORE

Etter/After

Friday, November 12, 2010

The snow came and went

Jeg kunne ikke dy meg. Jeg måtte legge inn dette bildet fordi dette er min lille prinsesse, og hun nyter hennes første gang med snøen noen gang! 10 november 2010. Det begynte å snø natten før, og hun ser ut av vinduet i fascinasjonen gjøre lille baby lyder og peker på snøen. Da leggetid kom og jeg måtte sette henne til å sove til tross nøle henne. Morgenen kom, og hun ble fascinert av den hvite tingen som dekker ALT. Jeg bestemte meg for å ha litt moro og fjerne litt snø fra oppkjørselen og bringe henne ut med meg. Det var slik en vakker opplevelse å se henne prøve å ta tak i snøen, men da ville det gli gjennom hendene! Hun elsket det. Så la jeg henne på denne snøen Remover og hun nektet å reise seg fra det, så jeg endte opp med å måtte gå frem og tilbake i oppkjørselen med henne sitter her. Hun bare elsket å se på snøen komme på føttene, og danner et lite fjell.

I could not help myself. I had to post this photo because this is my little princess and she is enjoying her first time with the snow ever!!! November 10th, 2010.  It started snowing the night before and she was looking out the window in fascination making little baby sounds and pointing at the snow. Then bedtime came and I had to put her to sleep despite her hesitation. The morning came and she was fascinated by the white thing covering EVERYTHING. I decided to have a bit of fun and remove some snow from the driveway and bring her out with me.  It was such a beautiful experience to see her trying to grab the snow but then it would slip through her hands! She loved it. Then I put her on this snow remover and she refused to get up from it, so I ended up having to go back and forth in the driveway with her sitting here. She just loved looking at the snow getting on her feet and forming a little mountain.
 
Men i dag det regnet. Og nå er snøen er borte og all moroa er borte med det. : (Nå må vi vente tålmodig på at snøen skal komme igjen.
But today it rained. And now the snow is gone and all the fun is gone with it. :( Now we have to wait patiently for the snow to come again.


Thursday, November 11, 2010

My Hvitt.no wishlist

Som julen nærmer seg, jeg tenker på hva jeg skal gjøre med dekorasjoner. Min lille prinsesse vet ingenting om juletrær eller nativity sett eller noe sånt, så jeg antar på et tidspunkt vil det være på tide å begynne å introdusere tradisjoner.
Jeg kom over denne nettsiden Hvitt.no som har denne julen lotteriet der hvis jeg gjør en ønskeliste, kanskje jeg får mine drømmer denne julen!
Her jeg går ...
Jeg absolutt elsker hele brevet ting, jeg er så mye inn i det at jeg har flere venter på neste uke når jeg flytter. Christmas brev
Denne veggen klistremerke Kalender er super praktisk! (Spesielt for oss visuelle personer)
Til slutt, ville disse butterfly wallstickers ser fab i min nye soverommet! Sommerfugler
Min lille prinsesse ville nyte denne lille Yo - yo
Litt på pricey side, men likevel nydelig er denne delikate melkekartong laget av 7 stykker satt sammen: Melk kartong
Jeg faktisk så noe som ligner på dette Lamb håret i Coop, men kvaliteten kan sees på avstand!
Uansett hva jeg vinner, vil jeg bli glad! Lykke til alle der ute som har tatt deres kobling til
Hvitt.no i Oslo. En fantastisk butikk med masse flotte og unike gaver!

Hvis du ønsker å ha en sjanse på å vinne, klikk på denne linken og sende inn din liste! Hvitt.no
På en annen måte, er jeg flytter neste uke! Kan ikke vente å få dette unnagjort!

As Christmas is getting closer I keep thinking about what to do regarding decorations.  My little princess knows nothing about Christmas trees or nativity sets or anything like that, so I guess at some stage it will be time to start introducing traditions.

I came across this website Hvitt.no that has this Christmas lottery where if I make a wishlist, I might get my dreams this Christmas!

Here i go...

I absolutely LOVE the whole letter thing, I'm so much into it that I have several waiting for next week when I move. Christmas letters 
This wall sticker Calendar is super practical! (Especially for us visual people)
Finally, these butterfly wallstickers would look fab in my new bedroom!!  Butterflies
My little princess would enjoy this little     Yo - yo
A bit on the pricey side, but still lovely is this delicate milk carton made of 7 pieces put togehter: Milk carton

I actually saw something similar to this Lamb hair in the Coop but the quality can be seen at a distance!

Whichever I win, I will be happy!!! Good luck to everyone out there that has included their link to

Hvitt.no in Oslo. A fantastic shop with loads of great and unique gifts!

If you want to have a chance on winning, click on this link and submit your list!   Hvitt.no


 

A new collection

For et år siden, ga en av mine beste venner (en god katolikk som meg) meg denne fantastiske korset ...
A year ago, one of my best friends (a good Catholic like me) gave me this fantastic cross...

Jeg tenkte på muligheten av å starte et kors samling. Jeg har et par krysser jeg har kjøpt gjennom årene og jeg kan ordne dem enten i entreen eller som man går opp trappen. Jeg elsker torquoise fargen og hvordan den gjør en kontrast med sølvet.
På en annen måte, er jeg flytter neste uke! Kan ikke vente å få dette unnagjort!

I thought about the possibility of starting a cross collection.  I do have a few crosses I have purchased through the years and I might arrange them either in the entrance hall or as one goes up the stairs. I love the torquoise color and how it makes a contrast with the silver.
On another note, I am moving next week!!! Can't wait to get this over and done with!!!

Tuesday, November 9, 2010

The style...

Så jeg er debattere hvilken stil ville være det beste for det nye huset, men jeg kan ikke synes å bestemme meg. Jeg har spilt det siste med ideen om forskjellige temaer i forskjellige rom, men jeg kan ikke si noe endelig ennå. Jeg vet at jeg elsker shabby chic som det er så lett å gå til et loppemarked og finner fantastiske ting som du kan sette ditt eget personlige preg på. På den annen side har jeg en 2 år gammel som er fascinert av absolutt ALT! Ikke bare klatre hun på noe og ta på noe, men hvis det er fargerik, eller hvis den har en slags spennende form, hun ønsker å utforske det, noe som gjør shabby chic ganske fristende leir på katastrofe.
Som jeg har vært pakking ting for farten, kom jeg over dette armbåndet (du vikle den rundt håndleddet rundt fem ganger og effekten er faktisk veldig hyggelig) og det skjer for å være at på grunn av farger og tekstur, min nysgjerrige lille kunne ikke holde seg borte fra det, og da jeg hørte at klassiske stillheten som er ganske uvanlig i et hus med en baby, fant jeg henne lykkelig tygge perlene.

hvertfall, siden disse armbåndene er ute og jeg har ikke bruk for det, har jeg tenkt på å ta dem fra hverandre og lage en fiske linje med disse perlene lampe slik at jeg kan henge den ved vinduet på soverommet mitt som får ganske mye lys.

So I am debating what style would be the best for the new house but I can't seem to make up my mind.  I have been playing lately with the idea of different themes for different rooms but I can't say anything final yet.  I do know that I love shabby chic as it is so easy to go to a flea market and find amazing stuff that you can put your own personal touch to. On the other hand I have a 2 year old that is fascinated by absolutely EVERYTHING!! Not only does she climb on anything and touch anything, but if it is colorful or if it has some sort of intriguing shape, she wants to explore it, making shabby chic quite a tempting camp for disaster. 
As I have been packing things for the move I came across this bracelet (you wrap it around your wrist about five times and the effect is actually really nice) and it happens to be that because of the colors and the texture, my curious little one could not stay away from it and when I heard that classic silence that is rather unusual in a house with a baby, I found her happily chewing the beads.
anyhow, since these bracelets are out and I really have no use for the, I have thought about taking them apart and making a fishing line with these lamp beads so I can hang it by the window in my bedroom which receives quite a lot of light.