Tjodheim

Tjodheim
The story of this house says that it was built in 1917 and it was an apple and plum orchard. Records show payment of property tax til 1923. I have tried to find information in between but have not been successful. In 1971 this couple bought the house, which was, by then, divided into 2 apartments, one above and one below with a shared bathroom. By 1979, the couple sold it to a widower with 6 kids, who then turned it into a single unit house again.

Wednesday, October 20, 2010

The Purchase

Jepp.  Endelig etter 2 måneder på å gå frem og tilbake, gjorde jeg en av de viktigste avgjørelsene i mitt liv. mitt liv. Jeg har kjøpt et hus!


Yep. Finally after 2 months of going back and forth, I made one of the most important decisions of my life. I have purchased a house!


Et gammelt hus. Ifølge den forrige eieren, var navnet på huset "Tjodheim" og jeg jobber fortsatt på forskning av husets fortid. Bygd i 1917, hadde den opprinnelige huset noe som kalles en "utehus" som var en utedo. Det ble senere omgjort, og utehus var knyttet til hovedhuset. I dag, 1 / 4 av utehus er et skur for tre og verktøy og de andre 3 / 4 er på badet.Ja, det er mye arbeid å gjøre i huset, må det tas på nytt fra topp til tå som forrige gang det så noen forsøk på oppussing ble i 1991 ... 20 år siden! Så de av dere der ute som vet om oppussing i Norden, dine kommentarer, forslag og hjelp er alle velkomne.Også, hvis du har noen innsikt i historien til området, please, send det på denne måten! Huset ligger i Rødsveien 14 i området i Framnes i Sandefjord, Vestfold (Sørøst-Norge). Nummeret på gård er 112 og BNR er 96.

14 Er min lykkelig tall! 2 ganger 7 :)


An old house. According to the previous owner, the name of the house was "Tjodheim" and I am still working on the research of the house's past. Built in 1917, the original house had something called an "utehus" which was and outside toilet. It was later redone and the utehus was linked to the main house. Today, 1/4 of the utehus is a shed for wood and tools and the other 3/4 is the bathroom.

Yes, there is a lot of work to do in the house, it needs to be redone from head to toe as the last time it saw any attempt of refurbishing was in 1991... 20 years ago! So those of you out there who know about refurbishing in Nordic countries, your comments, suggestions and help are all welcome.

Also, if you have any insight as to the history of the area, please, send it this way!  The house is located in Rødsveien 14 in the neighborhood of Framnes in Sandefjord, Vestfold (Southeastern Norway). The number of the gård is 112 and the bnr is 96.

So, 14 is my lucky number!!! (that is 2 times lucky 7!)

No comments:

Post a Comment