Tjodheim

Tjodheim
The story of this house says that it was built in 1917 and it was an apple and plum orchard. Records show payment of property tax til 1923. I have tried to find information in between but have not been successful. In 1971 this couple bought the house, which was, by then, divided into 2 apartments, one above and one below with a shared bathroom. By 1979, the couple sold it to a widower with 6 kids, who then turned it into a single unit house again.

Tuesday, November 16, 2010

Den skitne teppe

En permanent hytte til bakterier of Gud vet hva annet, teppet må bort! Det vil være en pokker for en jobb, men til slutt bør det være verdt det. Den forrige eieren var en røyker, og det er lukten av røyk i huset. Jeg håper at fjerning teppet vil bidra til å eliminere offensiven lukt. Men, føler jeg stresset fordi jeg ikke vet hva er under det teppet! Vil jeg klare å gjøre det som må gjøres? Jeg har tenkt på å male planker med hvite, men jeg har ikke helt funnet ut hvilken type maling som skal brukes til gulvet. Jeg trenger også å finne ut hva de skal gjøre med den kalde kommer nedenfra i kjelleren som teppet fungerte som et middel til isolasjon. Jeg vet det er sprøtt å starte denne typen arbeid på denne tiden av året, men hvis jeg ønsker å flytte inn til et anstendig sted, må den stanken fjernes.

A permanent lodge to bacteria and God knows what else, the carpet must go away!!! It will be one heck of a job, but in the end it should be worth it.  The previous owner was a smoker and there is a lingering smell of smoke in the house.  I am hoping that removing the carpet will help eliminate the offensive odor. However, I feel stressed out because I don't know what is under that carpet! Will I manage to do what needs to be done? I have thought about painting the planks with white, but I have not found out yet what type of paint to use for the floor.  I also need to figure out what to do with the cold coming from below in the basement as the carpet functioned as a means of insulation.  I know it is crazy to start this type of work at this time of the year, but if I want to move in to a decent place, the stench must be removed.
FØR/BEFORE

Etter/After

No comments:

Post a Comment