Tjodheim

Tjodheim
The story of this house says that it was built in 1917 and it was an apple and plum orchard. Records show payment of property tax til 1923. I have tried to find information in between but have not been successful. In 1971 this couple bought the house, which was, by then, divided into 2 apartments, one above and one below with a shared bathroom. By 1979, the couple sold it to a widower with 6 kids, who then turned it into a single unit house again.

Saturday, November 20, 2010

Og hva nå?

Jeg har tatt ut både av stinkende tepper, fysisk ut av huset og allerede nå kan man lukte forskjell. Jeg er så fornøyd! Men jeg har stått med dette klump av papp og lim og skitt og møkk. Jeg prøvde å leie ut et teppe fjerne maskin, men når jeg prøvde å starte den igjen hjemme det skjedde med brukket. Og hva nå? Jeg spurte butikksjefen. "Gjør det for hånd", svarte ham. Jeg forlot butikken med hodet ned. Dette er hva jeg står overfor:
I have taken out both of the stinky carpets, physically out of the house and already now can one smell a difference. I am so pleased! However, I have been left with this clump of cardboard and glue and dirt and filth. I tried to rent out a carpet removing machine but when I tried to start it back at home it happened to broken. And now what? I asked the store manager. "Do it by hand" he replied. I left the store with my head down. This is what I am facing:
men det er ikke bare dette, det er halvparten av rommet dekket i denne. Det som jeg ikke forstår er hvorfor, når jeg tok teppet ut fra den fremre delen av stuen, det fastet ikke seg til gulvet så ille som den andre sia? Dette er før og etter bildet:
but it is not only this, it is half of the room covered in this. What I don't understand is why, when I took out the carpet from the front part of the living room it did not stick to the floor as bad as the second part.  This is the before and after picture:
 

Den grå skygge på baksiden av rommet er der teppet virkelig fast i gulvet, og det som er igjen er det flere lag med papp. Jeg må fjerne den for hånd, men jeg vet ikke hvordan de kan gjøres uten å gå gjennom så mye vondt på ryggen.

The grey shade on the back of the room is where the carpet really stuck to the floor and what is left is the multiple layers of cardboard. I have to remove it by hand, but I don't know how to without having to break my back.

Her er et bilde tat fra den andre side:
this is a picture taken from the opposite side:Til slutt tenker jeg om grunner til at jeg gjør dette og ønsket om å fortsette kommer tilbake. Jeg gjør det for at litt av solskinn i livet mitt har et fint og sunt sted å bo i. Etter en slitsom ettermiddag fjerning tepper, jeg kommet hjem til dette: 

In the end I think about the reasons why I am doing this and the desire to continue comes back.  I am doing it for that little bit of sunshine in my life, so she can actually have a decent and healthy place to live in.  After an exhausting afternoon removing he carpets, I came home to this:

No comments:

Post a Comment