Tjodheim

Tjodheim
The story of this house says that it was built in 1917 and it was an apple and plum orchard. Records show payment of property tax til 1923. I have tried to find information in between but have not been successful. In 1971 this couple bought the house, which was, by then, divided into 2 apartments, one above and one below with a shared bathroom. By 1979, the couple sold it to a widower with 6 kids, who then turned it into a single unit house again.

Wednesday, November 17, 2010

What have I gotten into?!

Jeg bestemte meg for å starte i dag. Hvis jeg ikke starter, vil det ikke bli gjort. Dette er hva stuen ser ut akkurat nå med den motbydelige teppet:

I decided to start today. If I don't start, it will not get done. This is what the living room looks like right now with the disgusting carpet:


Jeg bestemte meg for å ta en titt for å se monster jeg sto overfor ...
I decided to take a peek to see the monster I was facing...
 
Skummelt!! Noen slags gammelt linoleum og masse masse lim, men under det ligger kanskje noen planker av tre?
 
Scary! Some sort of old linoleum with loads of glue and perhaps under, a few planks of wood?
 
 
Jeg visste at dette ville ikke være en lett oppgave, så jeg var gruer starten. Men når du kommer i gang, du må gjøre det du må gjøre! Og etter tre lange timer med mye belastning på muskler jeg ikke viste eksisterte i mine armer og rygg, var jeg bare i stand til å fjerne halvparten av den ekle teppet. Og her er hva jeg fant under... en ganske stygt sennep farge på plankene! Men hva sjker nå? Jeg er ikke helt sikkert om hva er neste. Jeg vet at jeg må ta vekk lim og cartongen, men etter det? Må jeg slipe maling av? Eller er det nok hvis jeg vasker alt og tar bort skiten og det? 
 
I knew this would not be an easy task, so I was dreading the start. But once you get started, you gotta do what you gotta do! And after three long hours with lots of strain on muscles I did not know existed in my arms and back, I was only able to remove half of the nasty carpet... And this is what I found under the linoleum: a really ugly mustardy color on the wood planks. Now what? I am not sure about what to do after I have removed the carpet.  Well I know I have to remove the glue with that cardboard, but then, do I have to sand down the paint? Or will it do if I only wash it properly and remove all the dirt and dust?
 

 

No comments:

Post a Comment